Tel. +370 676 98961, el. p. mokymai@sugarantija.lt

Siųsti žinutę

Įmonės struktūros optimizavimas

Tik pradėjęs dirbti kaip konsultantas, susidūriau su trimis identiškomis situacijomis: įmonės padalinys aiškiai "praaugo" savo vadovą, tačiau šis buvo patyręs specialistas, ilgametis lojalus darbuotojas, ir įmonės vadovui nekilo rankos jį atleisti ar pažeminti pareigose. Tokia situacija blogino visos įmonės rezultatus. Dviem atvejais iš trijų pavyko pertvarkyti įmonės struktūrą taip, kad pritaikyti jo žinias ir patirtį geriausiu būdu.

Situacija rinkoje ir įmonėje nuolat kinta, todėl ir struktūra bei vidaus tvarka įmonėje turėtų būti pritaikomos prie vykstančių pokyčių. Geriausias to pavyzdys yra Toyota, pasaulinis automobilių pramonės lyderis. "Toyota kelias remiasi dviem dalykais: nuolatiniu tobulėjimu ir pagarba žmonėms... Tikroji nuolatinio tobulėjimo, arba kaizen, vertė yra daugiau, nei patys įnešami patobulinimai: jis sukuria nuolatinio mokymosi atmosferą ir aplinką, kuri ne tik priima, bet sveikina pokyčius" (G. Convis, Toyota Amerikos padalinio vadovas).

Bet gal Jūsų įmonėje nėra ką keisti? Atlikime mažutį testą:

 • Ar darbuotojai sako "nežinau, kieno tai atsakomybė, bet tikrai ne mano"?
 • Ar tiesioginiai vadovai nepritrūksta laiko išklausyti savo darbuotojus?
 • Ar sandėliuose netrūksta vietos?
 • Ar darbuotojai sako klientams "aš nesprendžiu", "mums neleidžiama"?
 • Ar broko galėtų būti mažiau?
 • Ar yra darbuotojų, turinčių du ir daugiau tiesioginių vadovų?

Jei bent į vieną klausimą atsakėte "taip", įmonės struktūros optimizavimo mokymai bus naudingi. Jie susideda iš trijų etapų.

Pirmajame konsultantas įvertins situaciją įmonėje, susitiks su vadovais bei visais mokymų dalyviais, įtraukdamas juos į optimizavimo procesą ir tuo užtikrindamas jų aktyvų dalyvavimą. Pagrindinių vadovų ir konsultanto susitikime apibrėžiami optimizavimo tikslai ir apimtys, aptariami ribojantys faktoriai ("butelio kaklelis"), paruošiamas ir suderinamas optimizavimo planas. Šiam etapui būtina skirti pakankamai laiko ir pastangų, nes jis nulemia viso projekto sėkmę.

Antras etapas - seminaras, kurio metu dalyviai aptaria efektyvumą ribojančius faktorius, pasiūlo ir priima sprendimus. Tai užtikrina sklandų įgyvendinimą - juk tai pačių dalyvių priimti sprendimai.

Trečias etapas - įgyvendinimas - prasideda galutiniu optimizavimo plano koregavimu ir patvirtinimu, atsižvelgiant į seminare priimtus sprendimus. Šiame etape suformuojama pokyčius įgyvendinanti komanda, kuri - jei tik turės vadovų palaikymą - gali aktyviai tobulinti įmonės procesus ir toliau, kai konsultantas bus baigęs darbą.

Suprantama, esminė sąlyga yra įmonės vadovo ir konsultanto tarpusavio supratimas, bendra vizija, suderinamos filosofijos. Jei to nėra - pertvarkymų geriau nepradėti. Jei yra - bendradarbiavimas bus ilgalaikis.

Paliečiamos temos:

 • Įmonės ir padalinių vizija, strategija, tikslai
 • Esama situacija: struktūra, informacijos judėjimas, pagrindiniai procesai ir procedūros, motyvacinė sistema
 • Ribojantys faktoriai ("butelio kaklelis")
 • Reikalingi pokyčiai (struktūros, atsakomybės, procesai, personalijos, kiti)
 • Procesų ir procedūrų standartizavimas
 • Galutinis vertingas produktas ir vertinimo kriterijai
 • Motyvacinė sistema
 • Tolesnio tobulinimo kryptys

Mumis pasitiki

Virš 30 stambių
ir vidutinių
lietuvos įmonių.
Virš 30 stambių
ir vidutinių
lietuvos įmonių.
Virš 30 stambių
ir vidutinių
lietuvos įmonių.
Virš 30 stambių
ir vidutinių
lietuvos įmonių.
Virš 30 stambių
ir vidutinių
lietuvos įmonių.